Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne – 2014

Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne – 2014

W marcu 2014 roku delegacja członków KNSA udała się na VI MIĘDZYUCZELNIANE WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE.
Sprawozdanie z tego wydarzenia przygotował Maciej Kaczor:

W tym roku akademickim KNSA stara się nawiązać współpracę z innymi organizacjami tworzonymi przez studentów archeologii na terenie Polski.

Okazją do współpracy i poznania studentów archeologii stały się VI Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne zorganizowane w Toruniu. W imieniu KNSA i studentów z ośrodka poznańskiego w zajęciach trwających w dniach 24 – 28 marca 2014 roku wzięła udział delegacja w składzie: Jan Dołgowicz, Maciej Kaczor, Hubert Lepionka i Barbara Wielgus.

W pierwszym dniu mieliśmy okazję wysłuchać następujących wykładów: „Archeozoologia – historia ludzi i zwierząt” – dr hab. inż. Daniel Makowiecki, „Życie i śmierć w klasztorze w okresie średniowiecza” – dr hab. Krystyna Sułkowska-Tuszyńska, „Osiedla obronne w strukturach osadniczych kultury łużyckiej w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy. Materiały do dyskusji o sile i zasięgu wpływów cywilizacji halsztackiej” – dr Jacek Gackowski, „Dzieje szkła i wytwórczości szklarskiej od neolitu po czasy współczesne” – dr Małgorzata Markiewicz, „Laserowe oczyszczanie zabytków archeologicznych jako nowoczesna technika konserwacji” – mgr Katarzyna Węgłowska, „Jaskinia a archeologia. Interdyscyplinarne badania na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej” – dr Magdalena Sudoł, „Techniki budowy wałów grodów na przykładzie grodziska w Bydgoszczy” – dr Jacek Bojarski. Wiedza, którą zdobyliśmy w trakcie sesji naukowej, pozwoliła Maciejowi Kaczorowi i Hubertowi Lepionce zdobyć nagrody w konkursie, który kończył pierwszy dzień warsztatów.

Kolejnego dnia uczestniczyliśmy w wycieczce po Toruniu, w trakcie której mieliśmy okazję obejrzeć wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Ratusz Staromiejski, Dom Mikołaja Kopernika, Dom Eskenów, Kamienicę Pod Gwiazdą czy też Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Na Starym Mieście podziwialiśmy architekturę i układ miasta, próbowaliśmy również utrzymać równowagę przy Krzywej Wieży.

Organizatorzy Warsztatów zorganizowali także objazd naukowy na stanowiska z grobowcami megalitycznymi. Mogliśmy zweryfikować naszą wiedzę z zajęć związanych z neolitem w praktyce. Obserwacje poczynione w Wietrzychowicach, Sarnowie, Gaju czy Złotowie pozwoliły na zrozumienie fenomenu grobowców kujawskich.

Ostatni dzień w Toruniu upłynął pod znakiem warsztatów: „Konserwacja i restauracja ceramiki archeologicznej” – dr Marek Kołyszko, mgr Katarzyna Węgłowska, „Warsztat traseologiczny” – dr Grzegorz Osipowicz, mgr Justyna Orłowska i „Konserwacja tkanin jedwabnych” – dr hab. Małgorzata Grupa. Byliśmy pod wielkim wrażeniem pracowni konserwatorskich UMK i możliwości rozwoju.

Warsztaty były niezwykle owocne. Z chęcią weźmiemy udział w kolejnych, które odbędą się w przyszłym roku, najprawdopodobniej w Krakowie.

dsc_0704
Barbara otrzymuje dyblom za uczestnictwo
Hubert Lepionka odbiera główną nagrodę konkursku, 3 tomy Mons Sancti Laurentii.
Hubert Lepionka odbiera główną nagrodę konkursku, 3 tomy Mons Sancti Laurentii.
Jak widać tablice przyciągnęły uwagę nie tylko naszych studentów, również pozostałe ośrodki wykazały zainteresowanie.
Jak widać tablice przyciągnęły uwagę nie tylko naszych studentów, również pozostałe ośrodki wykazały zainteresowanie.