Sekcja Śródziemnomorska KNSA IP UAM

Sekcja Śródziemnomorska KNSA IP UAM

Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015, KNSA podjęło wspólną decyzję o utworzeniu Sekcji Śródziemnomorskiej.

https://www.facebook.com/sekcjaknsaipuam?fref=ts