Wigilia KNSA

15 grudnia 2014 roku odbyła się ostatnia wigilia KNSA w budynku
Collegium Historicum przy ulicy św. Marcin.
Na tradycyjnym już spotkaniu, studenci wraz z kadrą naukową podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia.

Wpis: Monika Stelmasiak

 

Reklamy