Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne – 2015

Międzyuczelniane Warsztaty Archeologiczne – 2015

W marcu delegacja członków KNSA wzięła udział w VII Międzyuczelnianych Warsztatach Archeologicznych organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oto krótki opis wydarzenia przygotowany przez organizatorów:

Celem warsztatów jest promowanie współpracy międzyuczelnianej w dziedzinie archeologii. Realizowany on będzie poprzez rozszerzanie współdziałania pomiędzy pracownikami, doktorantami i studentami z różnych jednostek, a także zapoznanie studentów i kadry naukowej z całej Polski. Nawiązane kontakty dadzą szanse na rozwój wspólnych projektów badawczych, zainteresowań, wymianę poglądów, oraz wpłyną na mobilność studentów, oraz kadry naukowej. Zaowocuje to powstaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, opierających się na badaniach wielu jednostek naukowych. W zawiązku z powyższym szczególny nacisk położono na różnorodność tematów i form zajęć. Zajęcia przeprowadzone będą w czterech formach: warsztatowej, wykładowej, wycieczkowej i muzealnej, obejmując tematy od paleolitu, do nowożytności, oraz od teorii i metodologii, po praktykę terenową.
Inicjatywa warsztatów powstała sześć lat temu.

Poprzednie edycje warsztatów odbyły się w:
Toruniu i Krakowie (rok 2009),
Toruniu i Krakowie (rok 2010),
Gdańsku i Krakowie (rok 2011) / Toruniu i Lublinie (rok 2011),
Wrocławiu i Rzeszowie (rok 2012),
Lublinie i Warszawie (rok 2013), Toruniu (rok 2014).

Wpis: Monika Stelmasiak